สรุปสาระสำคัญของซาบีน่า

Leading

Thai women

Underwear

Manufacturer

#1

Thai Lingerie Brand
In Term of Revenue

Strong distribution nationwide with products sold across

~ 497 จุดขายผ่านห้างสรรพสินค้า

~ 83   ร้านค้าตนเอง

in leading department stores and discount stores together with
sales channels in TV and online channels

Manufacturing

Capacity of

~ 12 mm units

with ability to manufacture
complex products that required
high skilled labor

ปรับทิศทางการผลิตเพื่อแบรนด์ของลูกค้ามาเป็นแบรนด์ของตนเอง

ปี 2546

  • BRAND 10%
  • OEM 90%

ปี 2563

  • BRAND 91%
  • OEM 9%

บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2546 โดยลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ OEM กับสัดส่วนการขายภายใต้แบรนด์
ซาบีน่าในประเทศมาตลอด จนล่าสุดปี 2563 มีสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ OEM ร้อยละ 9 และสัดส่วนการขายภายใต้แบรนด์ ร้อยละ 91 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม แต่บริษัทฯ ยังคงนโยบายในการรักษาสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ OEM ให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 10-20 ของกำลังการผลิต

แบรนด์ของเรา

เป้าหมายระยะยาวในปี 2564 - 2568

KEY DRIVERS

ตัวเลขสำคัญไตรมาส 1 ปี 2564

รายได้รวม

672 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

78 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

317 ล้านบาท

ดูทั้งหมด

เว็บแคสต์
และเอกสารนำเสนอ

Performance Update Q1/2021 English Version

วิดีโอ

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

SABINA ร่วมให้ข้อมูล OPP DAY มั่นใจรายได้ปี 64 ทุบสถิติโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์

อ่านเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2564
ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์ทั้งหมด

ดูทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

สมัครรับข่าวสาร