สรุปสาระสำคัญของซาบีน่า

Leading

Thai women

Underware

Manufacturer

#1

Thai Lingerie Brand
In Term of Revenue

Strong distribution nationwide with products sold across

~ 497 จุดขายผ่านห้างสรรพสินค้า

~ 83   ร้านค้าตนเอง

in leading department stores and discount stores together with
sales channels in TV and online channels

Manufacturing

Capacity of

~ 12 mm units

with ability to manufacture
complex products that required
high skilled labor

ปรับทิศทางการผลิตเพื่อแบรนด์ของลูกค้ามาเป็นแบรนด์ของตนเอง

ปี 2546

  • BRAND 10%
  • OEM 90%

ปี 2562

  • BRAND 91%
  • OEM 9%

บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2546 โดยลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ OEM กับสัดส่วนการขายภายใต้แบรนด์
ซาบีน่าในประเทศมาตลอด จนล่าสุดปี 2561 มีสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ OEM ร้อยละ 9.24 และสัดส่วนการขายภายใต้แบรนด์ ร้อยละ 90.34 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม แต่บริษัทฯ ยังคงนโยบายในการรักษาสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ OEM ให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 10-20 ของกำลังการผลิต

แบรนด์ของเรา

เป้าหมายระยะยาวในปี 2561 - 2566

KEY DRIVERS

ตัวเลขสำคัญปี 2562

รายได้รวม

3,295 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

1,786 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

413 ล้านบาท

ดูทั้งหมด

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

เลื่อนวันหยุดทำการประจำปีของบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

'ซาบีน่า' ไม่ประมาทเน้นปรับกลยุทธ์รับปัจจัยลบรุมเร้า เผย โควิด-19 ไม่กระทบยอดขายช่วงต้นปี-คุมเข้มต้นทุนหวังรักษาเป้าหมายเติบโต 7-10%

อ่านเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์ทั้งหมด

ดูทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

สมัครรับข่าวสาร