สรุปสาระสำคัญของซาบีน่า

Leading

Thai women

Underware

Manufacturer

#1

Thai Lingerie Brand
In Term of Revenue

Strong distribution nationwide with products sold across

~ 497 จุดขายผ่านห้างสรรพสินค้า

~ 83   ร้านค้าตนเอง

in leading department stores and discount stores together with
sales channels in TV and online channels

Manufacturing

Capacity of

~ 12 mm units

with ability to manufacture
complex products that required
high skilled labor

ปรับทิศทางการผลิตเพื่อแบรนด์ของลูกค้ามาเป็นแบรนด์ของตนเอง

ปี 2546

  • BRAND 10%
  • OEM 90%

ปี 2561

  • BRAND 91%
  • OEM 9%

บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2546 โดยลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ OEM กับสัดส่วนการขายภายใต้แบรนด์
ซาบีน่าในประเทศมาตลอด จนล่าสุดปี 2561 มีสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ OEM ร้อยละ 9.24 และสัดส่วนการขายภายใต้แบรนด์ ร้อยละ 90.34 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม แต่บริษัทฯ ยังคงนโยบายในการรักษาสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ OEM ให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 10-20 ของกำลังการผลิต

แบรนด์

230%

จาก ปี 2546 ถึงปี 2561

แบรนด์ของเรา

เป้าหมายระยะยาวในปี 2561 - 2566

KEY DRIVERS

ตัวเลขสำคัญปี 2561

รายได้รวม

3,103 ล้านบาท
which is about USD10 million

กำไรสุทธิ

362 ล้านบาท
which is about USD3 million

กำไรขั้นต้น

1,595 ล้านบาท
which is about USD13 million

ดูทั้งหมด

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)(แก้ไข)

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

'ซาบีน่า' ดึงวีเจ 'วุ้นเส้น วิริฒิพา' เปิดตัวชุดชั้นในคอลเลคชั่นใหม่ เจาะกลุ่มสาวมั่น-หวังดันยอดขายสินค้ากลุ่มไฮแฟชั่นโตเพิ่ม 13%

อ่านเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2562
ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนักลงทุนสัมพันธ์ทั้งหมด

ดูทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์

สมัครรับข่าวสาร