ราคาหลักทรัพย์

SABINA
ปรับปรุงเมื่อ 27 พ.ค. 2565 16:37
23.80THB
เปลี่ยนแปลง
-0.10
%เปลี่ยนแปลง
-0.42 %
วันก่อนหน้า
23.90
ราคาเปิด
24.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
656,512
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
15,620,460
ช่วงราคาระหว่างวัน
24.20 - 23.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
24.50 - 18.70