ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

เลือกปี:
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
31 พฤษภาคม 2565
Company Visit (Conference Call) 15.30 น.
17 พฤษภาคม 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565
10:15 - 11:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
13 พฤษภาคม 2565
Company Visit (Conference Call) 11.00 น.
21 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565
14.00 น.
ณ. สำนักงานสาขาของบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
29 มีนาคม 2565
Company Visit (Conference Call) 14.00 น.
25 มีนาคม 2565
Company Visit (Conference Call) 10.00 น.
15 มีนาคม 2565
Company Visit (Conference Call) 14.00 น.
28 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564
11:15 - 12:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
24 กุมภาพันธ์ 2565
Company Visit (Conference Call) 14.00 - 15.00 น.
10 กุมภาพันธ์ 2565
Company Visit - (Conference Call) 14.00 น.
28 มกราคม 2565
Company Visit (Conference Call) 11.00 น.
19 มกราคม 2565
Company Visit (Conference Call) 10.30 - 12.00 น.
27 ธันวาคม 2564
Company Visit 10.00 - 11.00 น.
ที่สำนักงานใหญ่
21 ธันวาคม 2564
Company Visit (Conference Call) 13.00 - 15.00 น.
08 ธันวาคม 2564
Company Visit (Conference Call) 13.00 - 14.00 น.
17 พฤศจิกายน 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564
10:15 - 11:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
30 สิงหาคม 2564
Company Visit (Conference Call) 10.00 - 11.00 น.
26 สิงหาคม 2564
Road show ( online ) 10.00 - 10.50 น.
Thailand Focus 2021 โดย Set
25 สิงหาคม 2564
Road Show ( online ) 10.15 - 11.15 น.
Invest ASEAN 2021 โดย Maybank Kim Eng
18 สิงหาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 10:15 - 11:00 น. 
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
30 มิถุนายน 2564
Company Visit (Conference Call) 9.00 - 10.00 น.
18 มิถุนายน 2564
Company Visit (Conference Call) 10.00 - 11.00 น.
02 มิถุนายน 2564
Company Visit (Conference Call) 14.00 - 15.00 น.
31 พฤษภาคม 2564
Company Visit (Conference Call) 10.00 - 11.00 น.
28 พฤษภาคม 2564
Company Visit (Conference Call) 14.00 - 15.00 น.
27 พฤษภาคม 2564
Company Visit (Conference Call) 9.00 - 10.00 น.
24 พฤษภาคม 2564
Company Visit (Conference Call) 11.00 - 12.00 น.
18 พฤษภาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564 11:15 - 12:00 น. 
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
22 เมษายน 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564
14.00 น.
ณ. สำนักงานสาขาของบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
01 เมษายน 2564
Company Visit (Conference Call) 15.00 น.
31 มีนาคม 2564
Company Visit (Conference Call) 15.00 น.
23 มีนาคม 2564
Company Visit (Conference Call) 15.00 น.
01 มีนาคม 2564
Company Visit (Conference Call) 15.00 น.
24 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563 10.15 - 11.00 น. 
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
09 กุมภาพันธ์ 2564
Company Visit (Conference Call) 10.00 hrs.
05 กุมภาพันธ์ 2564
Company Visit (Conference Call) 10.00 hrs.
03 กุมภาพันธ์ 2564
Company Visit (Conference Call) Finansia Onlline Investment Conference 2021 15.30 hrs.
18 ธันวาคม 2563
Company Visit เวลา 14.00 น.
ธนาคารธนชาต สาขาสามย่านมิตรทาวน์
03 ธันวาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563 16.30 - 17.45 น. 
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
09 ตุลาคม 2563
Company Visit Krungthai Zmico Securities Co.,Ltd.
08 ตุลาคม 2563
Road Show Krungsri Corporate Day The Okura Prestige Bangkok
21 กันยายน 2563
Company Visit (By Conference Call) 11.00 น. - 12.00 น.
18 กันยายน 2563
Company Visit (By Conference Call) 11.00 น. - 12.00 น.
28 สิงหาคม 2563
Company Visit 10.00 น.
ที่สำนักงานใหญ่
25 สิงหาคม 2563
Company Visit (By Conference Call) 14.00 น.
24 สิงหาคม 2563
Company Visit (By Conference Call) 14.00 น.
17 สิงหาคม 2563
Company Visit (By Conference Call) 15.30 - 16.30 น.
17 สิงหาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563 10:15 - 11:00 น. 
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
23 กรกฎาคม 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
14.00 น.
ณ. สำนักงานสาขาของบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
15 กรกฎาคม 2563
Company Visit ( By Conference Call) 10.00 น.
14 กรกฎาคม 2563
Company Visit 14.00 น.
ที่สำนักงานใหญ่
13 กรกฎาคม 2563
Company Visit 14.30 น.
ที่สำนักงานใหญ่
27 พฤษภาคม 2563
Company Visit ( By Conference Call) 14.00 น.
26 พฤษภาคม 2563
Company Visit ( By Conference Call) 14.00 น.
25 พฤษภาคม 2563
Company Visit ( By Conference Call) 14.00 น.
22 พฤษภาคม 2563
Company Visit ( By Conference Call) 10.30 น.
18 พฤษภาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563 10:15 - 11:00 น. 
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
18 พฤษภาคม 2563
Company Visit ( By Conference Call) 13.00 น.
19 มีนาคม 2563
Company Visit ( By Conference Call) 9.00 น.
12 มีนาคม 2563
Company Visit ( By Conference Call) 10.00 น.
27 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562 10.10 - 11.10 น.
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
26 กุมภาพันธ์ 2563
Company VIsit (โรงงานสาย 5) 13.00 - 17.00 น.
ณ Sabina Factory (Phuttamonthon Sai 5)
05 กุมภาพันธ์ 2563
Road Show Thailand Corporate Day 2020 9.00 - 13.50 น.
ณ โรงแรม Pan Pacific, Singpore
04 กุมภาพันธ์ 2563
Road Show Thailand Corporate Day 2020 9.00 - 16.50 น.
ณ โรงแรม St.Regis, Kuala Lumpur, Malaysia
28 มกราคม 2563
Analyst meeting 13.00 - 17.00 น.
ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
17 มกราคม 2563
Road Show Thailand Corporate Day 2020 11.00 - 12.00 น.
ณ โรงแรม St.Regis, Rajadamrii Road, Bangkok
10 มกราคม 2563
Company Visit 13.00 - 14.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
03 ธันวาคม 2562 - 04 ธันวาคม 2562
Road Show ที่ Singapore (ชื่องาน Thailand Corporate Day)
20 พฤศจิกายน 2562
Road Show 16.00 - 17.00 น.
ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan (ชื่องาน Local Fun)
19 พฤศจิกายน 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562 15.20 - 16.20 น.
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
11 พฤศจิกายน 2562
Company visit 13.00 - 14.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
07 พฤศจิกายน 2562
Company visit 13.30 - 15.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
07 พฤศจิกายน 2562
Company visit 11.00 - 12.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
02 ตุลาคม 2562
Road Show 10.45 - 11.45 น.
ที่ Krungsri Corporate Day
19 กันยายน 2562
Company visit 15.00 - 16.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
18 กันยายน 2562
Company visit 15.00 - 16.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
13 กันยายน 2562
Road Show 9.00-16.50 น
ที่ Singapore (ชื่องาน Thailand Corporate Day)
12 กันยายน 2562
Road Show 9.00-16.50 น
ที่ Kuala Lumpur (ชื่องาน Thailand Corporate Day)
09 กันยายน 2562
Company visit 13.30 น
ณ Centara Grand @ Central World
06 กันยายน 2562
วันที่จ่ายปันผล
06 กันยายน 2562
Company visit 16.00 น
ณ สำนักงานใหญ่
03 กันยายน 2562
Company visit 10.00 น
ณ สำนักงานใหญ่
27 สิงหาคม 2562
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับปันผล Record Date
21 สิงหาคม 2562
Company visit 14.00 น
ณ สำนักงานใหญ่
19 สิงหาคม 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562 10:10 - 11:10 น.
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
16 สิงหาคม 2562
Company visit 15.00 น
ณ สำนักงานใหญ่
06 สิงหาคม 2562
Company visit 13.30-16.00 น
ณ โรงงานพุทธมณฑล สาย 5
25 กรกฎาคม 2562
Company visit 14.30 น
ณ สำนักงานใหญ่
24 กรกฎาคม 2562
Analysis meeting 14.00 น
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
19 กรกฎาคม 2562
Company Visit 15.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
02 กรกฎาคม 2562
Company Visit 14.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
02 กรกฎาคม 2562
Company Visit 10.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
30 พฤษภาคม 2562
Company Visit 15.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
22 พฤษภาคม 2562
วันที่จ่ายปันผล
16 พฤษภาคม 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
14:10 - 15:10 น.
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
08 พฤษภาคม 2562
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)
08 พฤษภาคม 2562
Company Visit 14.00-16.00 น.
ณ ซาบีน่า พุทธมณฑลสาย 5
07 พฤษภาคม 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)
07 พฤษภาคม 2562
Company Visit 9.30-12.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ และ ซาบีน่า พุทธมณฑลสาย 5
25 เมษายน 2562
Company Visit 14.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
23 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
14.00 น.
ณ. สำนักงานสาขาของบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
04 เมษายน 2562
Company visit 14.00-15.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
03 เมษายน 2562
Thailand Investment Conference 9.30-17.00 น.
ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan
02 เมษายน 2562
Thailand Investment Conference 9.30-17.00 น.
ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan
01 เมษายน 2562
Company visit 14.00-16.00 น.
ณ ซาบีน่า พุทธมณฑลสาย 5
15 มีนาคม 2562
Company visit 15.00-16.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่
14 มีนาคม 2562
Luncheon meeting 12.00-13.00 น.
ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan
11 มีนาคม 2562
Company visit 8.30-9.30 น.
ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan
04 มีนาคม 2562
Company visit 11.00-12.00 น.
ณ เกษร ทาวเวอร์
27 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2561
10:10 - 11:10 น.
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
25 กุมภาพันธ์ 2562
Roadshow 11.00-12.00 น.
ณ ตึกสาทรซิตี้
25 กุมภาพันธ์ 2562
Roadshow 9.00-10.30 น.
ณ ตึก AIA 2
22 กุมภาพันธ์ 2562
Roadshow 9.00-17.00 น.
ณ สิงคโปร์
21 กุมภาพันธ์ 2562
Roadshow 9.00-17.00 น.
ณ กัวลาลัมเปอร์
20 กุมภาพันธ์ 2562
Date of Board resolution
25 มกราคม 2562
Company visit 8.00-9.00 น.
ณ โรงแรม St.Regis
19 พฤศจิกายน 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
13:00 - 14:00 น.
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
09 เมษายน 2561
การประชุมสามัญประจำปี 2561
14.00 น.
ณ ห้องประชุม 702 สำนักงานใหญ่ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ