ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อบริษัท :
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้ง :
12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-422-9400
แฟ็กซ์ :
02-424-7993 , 02-435-7374 (Export)
อีเมล์ :

หากคุณมีคำแนะนำ ข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนักลงทุนและการเงินของซาบีน่า กรุณากรอก ความคิดเห็นของคุณลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ส่วนตลาดทุนและผู้ลงทุนสัมพันธ์จะติดต่อกลับไปยังคุณโดยเร็วที่สุด

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้