ราคาหลักทรัพย์

SABINA
ปรับปรุงเมื่อ 18 ก.พ. 2563 16:10
23.10THB
เปลี่ยนแปลง
-0.20
%เปลี่ยนแปลง
-0.86 %
วันก่อนหน้า
23.30
ราคาเปิด
23.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
150,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,484,330
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.40 - 23.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 21.50