ราคาหลักทรัพย์

SABINA
ปรับปรุงเมื่อ 13 ธ.ค. 2562 16:37
24.30THB
เปลี่ยนแปลง
+1.50
%เปลี่ยนแปลง
6.58 %
วันก่อนหน้า
22.80
ราคาเปิด
23.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,708,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
64,706,360
ช่วงราคาระหว่างวัน
24.70 - 23.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 21.50